កិច្ចប្រជុំពិនិត្យរួមប្រចាំឆ្នាំនៃក្របខ័ណ្ឌជំនួយអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិ ២០១១-២០១៥

នារសៀលថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ ឯ.ឧ.បណ្ឌិត ទី សុគន្ធ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានដឹកនាំមន្រ្តីអង្គភាពជំនាញក្រោមឱវាទក្រសួង ចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំពិនិត្យរួមប្រចាំឆ្នាំនៃក្របខ័ណ្ឌជំនួយអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិ ២០១១-២០១៥។ ជាលទ្ធផលសំខាន់ៗអនុវត្តដោយក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទរួមមាន៖
(1)ជំរឿនកសិកម្មកម្ពុជាដំបូងបំផុត ក្រួូវបានបញ្ចប់ និងបានសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រេីប្រាស់ដោយសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី
(2)សេចក្តីព្រាងយុទ្ធសាស្ត្ររេដបូក ត្រូវបានបង្កេីត

15-Mar_01.jpg
15-Mar_02.jpg