បទល្មើសព្រៃឈើ និងសត្វព្រៃនៃអធិការដ្ឋានរដ្ឋបាលព្រៃឈើខាងត្បូងបឹងទន្លេសាប ថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦

អធិការដ្ឋានរដ្ឋបាលព្រៃឈើខាងត្បូងបឹងទន្លេសាប
ខេត្តបាត់ដំបង៖ កម្លាំងផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើបាត់ដំបង ចុះល្បាតនៅផ្សារបឹងឈូក ក្រុងបាត់ដំបង និងបានដកហូតធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់អ្នកលក់សត្វព្រៃ ០១នាក់ ដោយដកហូតសត្វពស់ចម្រុះចំនួន ២២ក្បាល យកទៅដុតបំផ្លាញចោលនៅថ្នាលបណ្ដុះកូនឈើបាត់ដំបង។

15-Mar_S01.jpg
15-Mar_S02.jpg
15-Mar_S03.jpg