ពិធីសំណេះសំណាលជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ និងអង្គភាពក្រោមឱវាទរដ្ឋបាលព្រៃឈើ

ពិធីសំណេះសំណាលជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ និងអង្គភាពក្រោមឱវាទរដ្ឋបាលព្រៃឈើក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម ហាស សារ៉េត រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តម វេង សាខុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ព្រៃឈើ សត្វព្រៃ នៃរដ្ឋបាលព្រៃឈើ។

ឯកឧត្តមបានផ្តល់មតិណែនាំសំខាន់ៗដូចខាងក្រោមៈ
១-ត្រូវពង្រឹងកិច្ចសហការជាមួួយអ្នកពាក់ព័ន្ធ ជាពិេសសអាជ្ញាធរខេត្ត ដើម្បីទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើ សត្វព្រៃ
២-ត្រូវមានឆន្ទះខ្ពស់ក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើ សត្វព្រៃ
៣-ពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនការមេ និងការអនុវត្តជាក់ស្តែងរបស់គម្រោងដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់ ដោយត្រូវសហការជាមួួយមន្ទីរកសិកម្មខេត្ត
៤-ត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាព
៥-ត្រូវខិតខំធ្វើការដើម្បីបង្ហាញស្នាដៃជូនជាតិ
៦-បង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ការគ្រប់គ្រងធនធានព្រៃឈើដែលស្ថិតក្រោមយុត្ថាធិការរដ្ឋបាលព្រៃឈើ
៧-ពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អទាំងក្នុងស្ថាប័ន និងជាមួុយស្ថាប័នដទៃ។
14-06-2016-01.jpg
14-06-2016-02.jpg
14-06-2016-03.jpg
14-06-2016-04.jpg
14-06-2016-05.jpg
14-06-2016-06.jpg
14-06-2016-07.jpg